vrijdag 25 december 2015

primaire vermogensmarkt

primaire vermogensmarkt


Ondere de primaire vermogensmarkt verstaan we de vermogensmarkt waarop rechtstreekse overdracht van vreemd of eigen vermogen aan ondernemingen, overheidslichamen of instellingen plaatsvindt.

Een goed voorbeeld van een primaire vermogensmarkt is de emissiemarkt.
Gebruikte begrippen in primaire vermogensmarkt


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


vermogen
  ... onder het vermogen bij een onderneming verstaan we de bronnen waaruit een bedrijf de middelen heeft aangetrokken om het te...Lees meer
vermogensmarkt
  ... onder de vermogensmarkt verstaan we de markten waar huidig geld voor toekomstig geld voor termijnen langer dan een jaar wordt...Lees meer

Begrippen waar primaire vermogensmarkt in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.


primary market
  ... de engelse term primary market die we ook tegenkomen onder de minder bekende term eerstehands markt kent meerdere betekenissen...Lees meer