vrijdag 25 december 2015

primaire sector

primaire sector


Onder de primaire sector verstaan we in de economie de sector van de mijnbouw, landbouw, veeteelt, visserij en bosbouw.
Gebruikte begrippen in primaire sector


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

economie
  ... het begrip economie heeft meerdere betekenissen namelijk 1 de behoeftebevrediging in een bepaald gebied bijvoorbeeld de economie van nederland...Lees meer
sector
  ... we spreken van een sector op de beurs bij een groep bedrijven die in dezelfde...Lees meer