vrijdag 25 december 2015

Prijsmutatie

Prijsmutatie


De prijsmutatie is het gewogen gemiddelde van de prijsveranderingen van de onderdelen van een bepaalde variabele. De prijsmutatie bepaalt samen met de volumemutatie de waardemutatie.

In plaats van het begrip prijsmutatie spreken we ook wel van prijsontwikkeling en prijsgroei.
Gebruikte begrippen in prijsmutatie


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

gemiddelde
  ... het berekenen van het gemiddelde van een reeks getallen is bedoeld om een soort representatief getal voor de gehele reeks...Lees meer
gewogen gemiddelde
  ... we spreken van een gewogen gemiddelde als de afzonderlijke grootheden niet allemaal even zwaar meetellen...Lees meer
variabele
  ... onder een variabele van een indicator of een tradingsysteem verstaan we een instelbare grootheid waarmee de werking wordt beïnvloed neem...Lees meer

Begrippen waar prijsmutatie in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.

exposure
  ... de exposure is het prijsrisico dat wordt gelopen over een economische voorraad financiële goederen het is dus het risico dat...Lees meer