dinsdag 22 december 2015

prijsindexcijfer

prijsindexcijfer


Een prijsindexcijfer geeft de procentuele prijsstijging of prijsdaling aan ten opzichte van de prijzen in een basisjaar waarin deze waarde op 100 is gesteld.

Een prijsindexcijfer kan zowel enkelvoudig of partieel zijn dan wel samengesteld. Bij een enkelvoudig prijsindexcijfer kijken we naar de ontwikkelen van één goed of dienst, eventueel nog van een groep van goederen (bijvoorbeeld de energiekosten) maar bij een samengesteld prijsindexcijfer hebben we het over een grote groep goederen die elk met een bepaalde weging meetellen bij de berekening van het cijfer.

Het prijsindexcijfer van de gezinsconsumptie dat door het Centraal Bureau voor de Statistiek samengesteld wordt op zich weer samengesteld uit de prijsindexcijfers voor voedingsmiddelen, dranken en tabak; kleding en schoeisel, huur, verwarming, verlichting; meubelen, huishoudelijke apparaten; medische verzorging; vervoer en verkeer; ontwikkeling en ontspanning; overige goederen en diensten.
Gebruikte begrippen in prijsindexcijfer


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

basisjaar
  ... het basisjaar is de grondslag bij de berekening van indexcijfers niet te verwarren met de index van de beurs...Lees meer
gezinsconsumptie
  ... onder de gezinsconsumptie verstaan we goederen en diensten die door huishoudens worden aangekocht voor consumptie...Lees meer
goederen
  ... goederen is een algemene term uit de economie hierbij verstaan we onder goederen alle zaken die in menselijke behoeften kunnen...Lees meer
waarde
  ... de waarde van iets is in het algemeen het geldbedrag dat iets vertegenwoordigt de waarde wordt doorgaans gevonden door de...Lees meer

Begrippen waar prijsindexcijfer in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.

loonruimte
  ... de loonruimte is het percentage dat de lonen maximaal mogen stijging op grond van economische factoren denk daarbij bijvoorbeeld aan...Lees meer
geldtheorie
  ... de geldtheorie uit de economie gaat uit van de onderlinge verbanden tussen...Lees meer
reëel loon
  ... het reëel loon is de echt besteedbare beloning uitgedrukt in koopkracht van de productiefactor arbeid...Lees meer
inflation accounting
  ... voeren van een administratie op een wijze waarbij getracht wordt de invloed van de inflatie op de financiële cijfers...Lees meer
cpi nederland
  ... de cpi of voluit de consumentenprijsindex is een prijsindexcijfer van het cbs dat de ontwikkeling van de kosten van...Lees meer