maandag 21 december 2015

Prijsindex

Prijsindex


Een prijsindex is een index waarin de prijzen van een bepaald goederenpakket worden bijgehouden en die daarmee een goede graadmeter voor de inflatie vormt.
Gebruikte begrippen in prijsindex


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


inflatie
  ... inflatie ofwel geldontwaarding is het verschijnsel dat men met een bepaald geldbedrag minder kan kopen dan voorheen mogelijk was dit...Lees meer

Begrippen waar prijsindex in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.


consumentenprijsindex
  ... de consumentenprijsindex is een door het cbs samengested indexcijfer dat de gemiddelde prijsverandering weergeeft van een pakket consumptiegoederen en diensten...Lees meer
basisperiode
  ... de basisperiode is de grondslag bij de berekening van indexcijfers de prijzen in het basisjaar worden op 100 gesteld bij de...Lees meer
defleren
  ... defleren gebeurt om cijfers in een tijdreeks beter vergelijkbaar te maken het defleren is het gemakkelijkst te verklaren aan de...Lees meer