maandag 21 december 2015

Price-to-Book

Price-to-Book


De Price-to-Book, meestal afgekort tot P/B is een financieel kengetal dat wordt berekend door de koers (price) van een aandeel te delen door de boekwaarde van een onderneming per aandeel.

Deze ratio vergelijkt de marktwaarde van een onderneming met de boekwaarde.

Bij een onderneming die een koers heeft die aanzienlijk hoger is dan de boekwaarde, wordt door beleggers een groei verwacht, die in de toekomst de boekwaarde zal verhogen.

Een lage P/B geeft aan dat beleggers menen dat bepaalde bedrijfsonderdelen erg hoog gewaardeerd worden op de balans van de onderneming.
Gebruikte begrippen in price to book


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

aandeel
  ... In het algemeen gesproken is een aandeel een deel van een gezamenlijke eigendom bijvoorbeeld een aandeel hebben in een nalatenschap...Lees meer
balans
  ... Onder een balans verstaan we de staat van bezittingen en vorderingen enerzijds en van schulden anderzijds aan het eind van...Lees meer
boekwaarde
  ... boekwaarde kent meerdere betekenissen 1 boekwaarde ondernemingde boekwaarde van een onderneming is de totale som van het aandelenkapitaal en de door...Lees meer
groei
  ... onder grijze handel verstaan we de handel in effecten die binnenkort op de markt komen maar die nu nog...Lees meer
kengetal
  ... een kengetal is een uitkomst uit een formule vaak als ratio of als absolute waarde waarin cijfers naar een nieuw...Lees meer
koers
  ... iedere belegger weet wat een koers is nietwaar hoewel? elder beschrijft in zijn boek een aantal denkbeelden die aardig tot...Lees meer
marktwaarde
  ... de directe opbrengstwaarde die ook wel marktwaarde of verkoopwaarde wordt genoemd is de waarde waartegen een goed onder...Lees meer
onderneming
  ... het begrip onderneming is lastig goed te definiëren omdat het nogal breed is er zijn verschillende insteken mogelijk...Lees meer
ratio
  ... ook een ratio is een getalsverhouding tussen twee grootheden kengetallen zijn vaak in de vorm van een ratiokengetallen worden gehanteerd...Lees meer