dinsdag 22 december 2015

Premie spaarregeling

Premie spaarregeling


Bij een premiespaarregeling houdt de werkgever een spaarbedrag in op het nettoloon van de werknemer en voegt daar zelf een bedrag aan toe.

Onder invloed van de politiek zien we dit soort regelingen regelmatig komen en gaan.

Of er op dit moment eentje bestaat is daarmee onmogelijk te zeggen.
Gebruikte begrippen in premiespaarregeling


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


nettoloon
  ... onder het nettoloon verstaan we het brutoloon beloning van de productiefactor arbeid na aftrek van belastingen en sociale premies...Lees meer
werkgever
  ... een werkgever is een persoon of onderneming inclusief de overheid die behoefte heeft aan de productiefactor arbeid en daarom mensen...Lees meer
werknemer
  ... een werknemer is iemand die de verplichting aangaat om bepaalde werkzaamheden te verrichten in formele economische terminologie het leveren van...Lees meer