dinsdag 22 december 2015

Prekwalificatie

Prekwalificatie


Een prekwalificatie is een voorinschrijving, waarbij het bewijs geleverd moet worden aan de hand van bankverklaringen door bedrijven die aan (internationale) aanbestedingen willen deelnemen, dat ze in staat geacht mogen worden de aangeboden leveringen en werken na toewijzing van de opdracht correct te kunnen uitvoeren.

Gevraagd kan worden dat de bank verklaart de nodige faciliteiten, zoals een inschrijvingsgarantie, ter beschikking te zullen stellen.
Gebruikte begrippen in prekwalificatie


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

bank
  ... Een bank ook wel bankinstelling genomed is een bedrijf uitoefent krachtens de wet toezicht kredietwezen een bank dient dan ook als...Lees meer
beschikking
  ... de term beschikking kan verschillende betekenissen hebben 1 een uitspraak van een rechter op een verzoekschrift zonder dat er sprake...Lees meer
inschrijvingsgarantie
  ... de inschrijvingsgarantie is de garantie die wordt afgegeven wanneer een onderneming of een instantie aan bepaalde bedrijven de mogelijkheid biedt...Lees meer
toewijzing
  ... onder de toewijzing verstaan we bij een emissie het aantal effecten dat de inschrijver tegen de emissiekoers moet kopen...Lees meer
voorinschrijving
  ... als een belegger de mogelijkheid heeft van voorinschrijving dan heeft hij het recht van inschrijving bij een openbare emissie vã³ã³r...Lees meer