dinsdag 22 december 2015

Postbank NV

Postbank NV

 Postbank BV
voorloper Rijkspostspaarbank

De Postbank NV is de benaming voor de bankinstelling die op basis van de daartoe strekkende wet per 1 januari 1986 ontstaan is uit de Rijkspostspaarbank en de Postgiro.

De postbank was met name een nutsbank die zeer populair was voor het doen van relatief lage betalingen.

 Postbank BV
postcheque van de Postbank


Fusie Postbank NV


De Postbank NV is samen met verzekeraar Nationale Nederlanden en de bank Nederlandse Middenstands bank opgegaan in het ING concern.

 Postbank BV
Overschrijvingsformulier van de Postbank BV

Deel van folder van de Postbank NV

Gebruikte begrippen in postbank bv


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


bank
  ... Een bank ook wel bankinstelling genomed is een bedrijf uitoefent krachtens de wet toezicht kredietwezen een bank dient dan ook als...Lees meer
basis
  ... In de goederentermijnhandel is de basis het verschil tussen de contante prijs van een commodity en de koers van de...Lees meer
verzekeraar
  ... een verzekeraar is een onderneming of instantie die risico's van anderen overneemt en daarvoor een vergoeding de premie ontvangt...Lees meer