dinsdag 8 december 2015

positiehouder

positiehouder

positiehouder
Een positiehouder is een functionaris bij een bank die onmiddellijk na het afsluiten van elke transactie in vreemde valuta hieromtrent wordt ingelicht.


Aan de hand hiervan wordt door deze positiehouder de lopende positie in de diverse valuta's bijgehouden.
Gebruikte begrippen in positiehouder


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


bank
  ... Een bank ook wel bankinstelling genomed is een bedrijf uitoefent krachtens de wet toezicht kredietwezen een bank dient dan ook als...Lees meer
positie
  ... de positie is de som van de openstaande contracten of trades in een bepaald beleggingsinstrument bijvoorbeeld een positie in obligaties...Lees meer
transactie
  ... een transactie op nettobasis is een effectentransactie met een buitenlandse marktpartij die tegen een bepaalde koers plaatsvindt zonder...Lees meer
valuta
  ... een valuta is een muntsoort bijvoorbeeld de gulden de dollar de yen en dergelijke van een souvereine staat met een...Lees meer
vreemde valuta
  ... onder een vreemde valuta verstaan we de valuta die wettig betaalmiddel is in een ander land dan waar de...Lees meer