vrijdag 25 december 2015

Passief bedrijf

Passief bedrijf


Het passief bedrijf is het geheel van activiteiten binnen een bankinstelling dat gericht is op het aantrekken van middelen

Het passief bedrijf komt tot uitdrukking op de passiefzijdecreditzijde – van de balans van de individuele bank.
Gebruikte begrippen in passief bedrijf


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


aantrekken
  ... We spreken in twee gevallen van aantrekken namelijk bij 1 het proces van het binnenhalen van liquide middelen...Lees meer
balans
  ... Onder een balans verstaan we de staat van bezittingen en vorderingen enerzijds en van schulden anderzijds aan het eind van...Lees meer
bank
  ... Een bank ook wel bankinstelling genomed is een bedrijf uitoefent krachtens de wet toezicht kredietwezen een bank dient dan ook als...Lees meer
bedrijf
  ... met de term bedrijf wordt een onderneming bedoeld die opgezet is om winst te maken liefdadigheid stichtingen en dergelijke worden meesten...Lees meer