maandag 28 december 2015

passende arbeid

passende arbeid


Het begrip passende arbeid is iets uit het verleden.

Als je werkloos was hoefde je niet op iedere baan te solliciteren.

Je scholing kan bijvoorbeeld helemaal verkeerd zijn.

Tegenwoordig vindt de overheid steeds meer banen geschikt voor een werkloze en dient op vrijwel alles gesolliciteerd te worden.

Tenslotte kan vrijwel iedereen  een ongeschoold beroep aan volgens de overheid.

Wel kan dit zeker bij hoogopgeleiden zorgen voor psychische problemen waardoor deze groep door dit soort maatregelen vaak in de ziektewet of de WIA terechtkomen waar ze uiteraard niet thuishoren.

Ze zijn dan echter wel uit de statistieken van de werkeloosheid verdwenen waardoor de politiek dit als een succes bij het terugdringen van de werkeloosheid zal claimen.
Gebruikte begrippen in passende arbeid


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


arbeid
  ... In de economische wetenschap is arbeid is de werkkracht van de mens arbeid wordt ook gezien als een oorspronkelijke productiefactor...Lees meer
beroep
  ... Onder een hoger beroep verstaan we een juridische voorziening waardoor een rechtsgeding opnieuw voor een hogere rechter kan worden...Lees meer
overheid
  ... de overheid is in het algemeen een regelgevend orgaan dat het bestuur van een land provincie of gemeente vormt...Lees meer
werkeloosheid
  ... structurele werkloosheid is een vorm van werkloosheid ais gevolg van een tekort aan arbeidsplaatsen...Lees meer
ziektewet
  ... de ziektewet afgekort tot zw is een werknemersverzekering die bepaalde groepen werknemers een uitkering tijdens ziekte verstrekt en die wordt...Lees meer