maandag 28 december 2015

Investeringspremieregeling

Investeringspremieregeling


De Investeringspremieregeling valt onder de komende en gaande regelingen ter stimulering van de economie.

De Investeringspremieregeling wordt afgekort aangeduid met IPR. De regeling bestaat naast de algemene 'Wet Investeringsrekening (WIR) en is vooral bedoeld ter bevordering van de vestiging of uitbreiding van bedrijven in de economisch zwakkere gebieden.

Dit poogt men te bereiken door subsidies aan industriële of de economie stuwende dienstverlenende bedrijven.

In verband met het aanwijzen van economisch zwakkere gebieden is de regeling reeds meermalen gewijzigd. Er is een maximum gesteld aan het totaal van IPR en WIRpremies.

Indien men een beroep op een Investeringspremieregeling wil doen moet men zich er dan ook goed van vergewissen of deze nog wel bestaat.
Gebruikte begrippen in investeringspremieregeling


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

beroep
  ... Onder een hoger beroep verstaan we een juridische voorziening waardoor een rechtsgeding opnieuw voor een hogere rechter kan worden...Lees meer
economie
  ... het begrip economie heeft meerdere betekenissen namelijk 1 de behoeftebevrediging in een bepaald gebied bijvoorbeeld de economie van nederland...Lees meer
subsidies
  ... subsidies zijn gelden die door de overheid of de europese unie aan bedrijven worden verstrekt met het doel de prijzen...Lees meer

Begrippen waar investeringspremieregeling in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.

investeringspremieregeling zeescheepvaart
  ... de investeringspremieregeling zeescheepvaart afgekort aangeduid met ipz was een speciaal voor de zeevaart in het leven geroepen subsidieregeling...Lees meer