maandag 28 december 2015

Inverse rentestructuur

Inverse rentestructuur


Onder inverse rentestructuur of omgekeerde rentestructuur verstaan we de situatie waarin de korte rente hoger is dan de lange rente.

In het algemene is de lange rente hoger omdat het risico over een langere periode natuurlijk altijd groter is dan bij een korte periode.

Maar het kan voorkomen dat marktpartijen op korte termijn aan verplichtingen moeten voldoen onder vrij ongunstige omstandigheden waardoor de de korte rente op gaat lopen.

Vertalingen inverse rentestructuur


Engels: Inverse interest rate structure

Gebruikte begrippen in inverse rentestructuur


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

interest
  ... interest is de vergoeding die iemand ontvangt voor het ter beschikking stellen van kapitaal...Lees meer
korte rente
  ... de korte rente is de rente die wordt berekend over leningen met een looptijd korter dan een jaar sommigen...Lees meer
korte termijn
  ... het begrip korte termijn betekent als het over kloktijd gaat 'op de korte duur' waarbij onder kort vaak korter...Lees meer
lange rente
  ... de lange rente is de rente die wordt berekend over leningen met een looptijd langer dan een jaar door...Lees meer
rente
  ... in de economie beschouwen we rente ook wel interest genoemd als de beloning voor het ter beschikking stellen van kapitaal...Lees meer
rentestructuur
  ... onder de rentestructuur verstaan we de verschillen in rendementen op leningen van een vergelijkbare kwaliteit en risico...Lees meer
risico
  ... klik op de afbeelding voor een vergroting risico is een vreemd begrip waarbij iedereen weet wat we ermee bedoelen maar slechts...Lees meer
termijn
  ... termijn heeft meerdere betekenissen 1 periode tussen opeenvolgende tijdstippen 2 bedrag dat periodiek verschuldigd is...Lees meer