maandag 28 december 2015

Aanbiedende bank

Aanbiedende bank


Onder een aanbiedende bank verstaan we een incasserende bank die ook het incasseren bij de betrokkene verricht.

En als we het dan over incasseren hebben dan praten we over het daadwerkelijk aanbieden van financiële documenten en handelsdocumenten

Vertalingen Aanbiedende bank

Engels: presenting bank

Gebruikte begrippen in aanbiedende bank


Onderstaande begrippen, die in bovenstaande tekst zijn gebruikt, zijn elders op deze site gedefinieerd.

bank
  ... Een bank ook wel bankinstelling genomed is een bedrijf uitoefent krachtens de wet toezicht kredietwezen een bank dient dan ook als...Lees meer
betrokkene
  ... onder de betrokkene verstaan we degene tot wie de onvoorwaardelijke opdracht tot betaling van een cheque of een wissel is...Lees meer
documenten
  ... documenten is algemene aanduiding voor financi ële documenten en of handelsdocumenten...Lees meer
incasserende bank
  ... onder een incasserende bank verstaan we elke bank de remitterende bank uitgezonderd die bij de behandeling van een incassoopdracht...Lees meer