woensdag 30 december 2015

regressielijn

regressielijn


Een regressielijn is de lijn die een aantal punten in een grafiek het beste benadert, met andere woorden de som van alle afstanden tot de lijn is het kleinst.
Een regressielijn behoeft niet noodzakelijkerwijs recht te lopen.

Ook verschillende kromme lijnen zijn gebruikelijk.


Gebruikte begrippen in regressielijn


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

grafiek
  ... een grafiek is een manier om een reeks getallen zoals koersen visueel weer te geven...Lees meer
recht
  ... het begrip recht kent veel betekenissen zoals...Lees meer
som
  ... de som is de nationale munteenheid van kirgizistan de iso valutacode van de som is kgs...Lees meer

Begrippen waar regressielijn in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.

kanaal
  ... de kamer van koophandel en fabrieken wordt vaak afgekort aangeduid als kvk het is een openbaar...Lees meer
trendkanaal
  ... we spreken in de technische analyse van een kanaal wanneer we een tweetal lijnen kunnen trekken waarbinnen de koers zich...Lees meer
stijgende trend
  ... een stijgende trend in de technische analyse is een langere periode van stijgende koersen...Lees meer
regressie
  ... regressie in een veelgebruikte techniek om de grote lijn te vinden in een hoeveelheid gegevens ook in de technische analyse...Lees meer
regressiekanaal
  ... een regressiekanaal wordt gevormd door een regressielijn door een serie koersen te trekken en parallel hieraan lijnen door de punten...Lees meer
puntenwolk
  ... een spreidingsdiagram of ook wel scatterdiagram is een grafiekvorm waarbij een verzameling punten op een wiskundig assenstelsel het causaal verband...Lees meer
scatterdiagram
  ... een spreidingsdiagram of ook wel scatterdiagram is een grafiekvorm waarbij een verzameling punten op een wiskundig assenstelsel het causaal verband...Lees meer
spreidingsdiagram
  ... een spreidingsdiagram of ook wel scatterdiagram is een grafiekvorm waarbij een verzameling punten op een wiskundig assenstelsel het causaal verband...Lees meer
trendlijn
  ... de trend beweegt zich nooit in een vloeiende lijn maar slingert om de denkbeeldige trendlijn heen de trendlijn wordt vaak...Lees meer