woensdag 30 december 2015

Reglement voor de Notering Vereniging voor de Effectenhandel

Reglement voor de Notering Vereniging voor de Effectenhandel


Het reglement voor de Notering Vereniging voor de Effectenhandel is een reglement met betrekking tot de bevoegdheden van de Commissaris voor de Notering, de taak van de Commissie voor de Notering, alsmede de wijze en de tijdstippen waarop koersen tot stand komen en voor notering in aanmerking komen.




Gebruikte begrippen in reglement voor de notering vereniging voor de effectenhandel


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

commissaris
  ... onder commissionairsdwang verstaan we een bepaling in de zogenaamde beschikking beursverkeer 1947 die inhoudt dat aan en verkoop van effecten...Lees meer
commissie
  ... onder de commissie verstaan we de transactiekosten bij aan en verkoop van effecten die aan de bank of de commissionair...Lees meer
effectenhandel
  ... met het algemene begrip effectenhandel bedoelen we de aan en verkoop van effecten die tot stand komt via de bemiddeling...Lees meer
notering
  ... het begrip notering kent meerdere betekenissen in de effectenwereld...Lees meer
vereniging
  ... een vereniging is een rechtspersoon die door een zogenaamde meerzijdige rechtshandeling wordt opgericht de leden van de vereniging waaronder de oprichters...Lees meer