woensdag 30 december 2015

Reglement van Beroep Vereniging voor de Effectenhandel

Reglement van Beroep Vereniging voor de Effectenhandel


Het reglement van Beroep Vereniging voor de Effectenhandel is het reglement dat de bepalingen bevat aangaande de samenstelling, bevoegdheden en werkwijze van de Commissie van Beroep van de Vereniging voor de Effectenhandel

Dit is de commissie die in hoogste instantie beslist in lidmaatschapsaangelegenheden zoals over ordezaken en onderlinge geschillen.
Gebruikte begrippen in reglement van beroep vereniging voor de effectenhandel


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

beroep
  ... Onder een hoger beroep verstaan we een juridische voorziening waardoor een rechtsgeding opnieuw voor een hogere rechter kan worden...Lees meer
commissie
  ... onder de commissie verstaan we de transactiekosten bij aan en verkoop van effecten die aan de bank of de commissionair...Lees meer
effectenhandel
  ... met het algemene begrip effectenhandel bedoelen we de aan en verkoop van effecten die tot stand komt via de bemiddeling...Lees meer
vereniging
  ... een vereniging is een rechtspersoon die door een zogenaamde meerzijdige rechtshandeling wordt opgericht de leden van de vereniging waaronder de oprichters...Lees meer