woensdag 30 december 2015

Reglement Geschillen Vereniging voor de Effectenhandel

Reglement Geschillen Vereniging voor de Effectenhandel


Het Reglement Geschillen Vereniging voor de Effectenhandel is het reglement dat regels bevat voor de behandeling door de Commissie voor de Geschillen.

De  Commissie voor de Geschillen behandelt onderlinge geschillen van de leden van de Vereniging voor de Effectenhandel.
Gebruikte begrippen in reglement geschillenvereniging voor de effectenhandel


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

commissie
  ... onder de commissie verstaan we de transactiekosten bij aan en verkoop van effecten die aan de bank of de commissionair...Lees meer
effectenhandel
  ... met het algemene begrip effectenhandel bedoelen we de aan en verkoop van effecten die tot stand komt via de bemiddeling...Lees meer
vereniging
  ... een vereniging is een rechtspersoon die door een zogenaamde meerzijdige rechtshandeling wordt opgericht de leden van de vereniging waaronder de oprichters...Lees meer