dinsdag 29 december 2015

Redemption fee

Redemption fee


Onder een redemption fee verstaan we een mechanisme dat beleggers moet ontmoedigen om snel hun beleggingsfondsen weer te verkopen.

De kostenstructuur is dan zodanig opgezet dat bij een snelle verkoop relatief hoge kosten gemaakt moeten worden.

Naar mate men langer in het fonds zit zullen deze kosten geleidelijk minder worden.
Gebruikte begrippen in redemption fee


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

fee
  ... de fee is de vergoeding die een bank ontvangt voor de diensten verleend aan een bedrijf of particuliere klant...Lees meer
fonds
  ... de term fonds is een verzamelnaam voor aandelen obligaties etc het komt waarschijnlijk van het engelse fund als we spreken over...Lees meer
kosten
  ... kosten zijn de in geld uit te drukken waarde van hoeveelheden productiefactoren die bij de productie van goederen en diensten...Lees meer