maandag 28 december 2015

Rechtsvorm

Rechtsvorm


De zogenaamde rechtsvorm is de Juridische vorm waarin een zelfstandig georganiseerde organisatievorm aan het rechtsverkeer deelneemt.

Deze rechtsvorm kan al dan niet in de vorm van een rechtspersoon zijn.

Voorbeelden van een rechtsvorm in Nederland zijn bijvoorbeeld

  • de maatschap, 
  • vormen van vennootschappen, 
  • vereniging en 
  • stichting.

Gebruikte begrippen in rechtsvorm


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

maatschap
  ... een maatschap of ook wel burgerlijke maatschap in de praktijk meestal kortweg maatschap genoemd is een overeenkomst waarbij twee of...Lees meer
rechtspersoon
  ... een onderneming of organisatie is een rechtspersoon wanneer deze wettelijk gezien zelfstandig schulden en bezittingen heeft en dus een eigen...Lees meer

Begrippen waar rechtsvorm in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.

onderneming
  ... het begrip onderneming is lastig goed te definiëren omdat het nogal breed is er zijn verschillende insteken mogelijk...Lees meer
eenmanszaak
  ... de eenmanszaak is in feite geen rechtsvorm omdat voor de wet de eigenaar en zijn bedrijf als één rechtspersoon worden...Lees meer
ondernemingspensioenfonds
  ... een ondernemingspensioenfonds is een fonds dat de pensioenregeling van een enkele onderneming uitvoert deze pensioenfondsen staan los van de onderneming...Lees meer
indelingen van ondernemingen
  ... voorkomende indelingen van ondernemingen zijn 1 de aard van de productie of het product primaire secundaire tertiaire en...Lees meer
commanditaire vennootschap
  ... een commanditaire vennootschap of cv is een samenwerkingsverband tussen twee of meer personen waarbij een of meer personen uitsluitend...Lees meer
concern
  ... onder een concern verstaan we een uitgebreid samenwerkingsverband tussen naar de rechtsvorm juridisch zelfstandige ondernemingen in het algemeen gerangschikt als...Lees meer