vrijdag 25 december 2015

Primary market

Primary market


De engelse term Primary market die we ook tegenkomen onder de minder bekende term eerstehands markt kent meerdere betekenissen:

1. Engelse benaming voor primaire vermogensmarkt, ook wel emissiemarkt genoemd.

2. De Emissiemarkt voor Eurobonds.
Gebruikte begrippen in primary market


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


emissiemarkt
  ... onder de emissiemarkt verstaan we een onderdeel van de publieke kapitaalmarkt waarop de uitgiften emissies van nieuwe effecten zowel aandelen...Lees meer
markt
  ... we kunnen een markt in een meer abstracte zin definiĆ«ren als een plaats waar vraag en aanbod samenkomen denk daarbij...Lees meer
primaire vermogensmarkt
  ... ondere de primaire vermogensmarkt verstaan we de vermogensmarkt waarop rechtstreekse overdracht van vreemd of eigen vermogen aan ondernemingen overheidslichamen...Lees meer
vermogensmarkt
  ... onder de vermogensmarkt verstaan we de markten waar huidig geld voor toekomstig geld voor termijnen langer dan een jaar wordt...Lees meer

Begrippen waar primary market in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.


designated primary marketmaker
  ... een designated primary market maker ofwel dpm is een handelsfunctie op de cboe...Lees meer
DPM
  ... dpm is een afkorting van designated primary market maker designated primary market maker is een handelsfunctie op de cboede dpm dient in...Lees meer