maandag 28 december 2015

primaire optiemarkt

primaire optiemarkt


Halfkaal schrijven
1e deel van serie boeken
 over opties. slechts €7,-
We spreken van de primaire optiemarkt als de optiebeurs zelf nieuwe opties introduceert.

Dit gebeurt in elk geval periodiek maar ook een flinke stijging of val van de onderliggende waarde kan het noodzakelijk maken dat er nieuwe opties met een hogere respectievelijk lagere waarde bijkomen.
Gebruikte begrippen in primaire optiemarkt


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


onderliggende waarde
  ... onder de onderliggende waarde verstaan we datgene dat de basis van een optie vormt bijvoorbeeld een aandeel een aandelen...Lees meer
optiebeurs
  ... vennootschap die als officiële beurs de commerciële activiteiten van de vereniging european options exchange uitoefent...Lees meer
optiemarkt
  ... de optiemarkt is het geheel aan personen organisaties en procedures die handel in opties mogelijk maken op de beurs waar...Lees meer
opties
  ... in de periode van 624 tot 543 voor christus leefde er een wijsgeer met de naam thales van milete...Lees meer
serie
  ... onder een serie of optieserie verstaan we alle opties met dezelfde onderliggende waarde afloopmaand uitoefenprijs en van hetzelfde type calloptie...Lees meer
waarde
  ... de waarde van iets is in het algemeen het geldbedrag dat iets vertegenwoordigt de waarde wordt doorgaans gevonden door de...Lees meer