dinsdag 22 december 2015

Premium van een beleggingsfonds

Premium van een beleggingsfonds


Onder de premium van een beleggingsfonds ten opzichte van de intrinsieke waarde verstaan we bij een beleggingsfonds het percentage dat beleggers bereid zijn meer te betalen voor dat beleggingsfonds dan dat het eigenlijk waard is.
Gebruikte begrippen in premium van een beleggingsfonds


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

beleggingsfonds
  ... We kunnen het zo gek niet bedenken of er is wel een beleggingsfonds voor een beleggingsfonds kan in theorie door...Lees meer
intrinsieke waarde
  ... de afwijking van de intrinsieke waarde van een beleggingsfonds wordt ook wel spread genoemd...Lees meer
premium
  ... onder premium verstaan we de koers die de onderliggende waarde moet bereiken opdat de bezitter geen verlies lijdt als hij...Lees meer
waarde
  ... de waarde van iets is in het algemeen het geldbedrag dat iets vertegenwoordigt de waarde wordt doorgaans gevonden door de...Lees meer