dinsdag 22 december 2015

Premiemakelaar

Premiemakelaar


Een premiemakelaar is een bedrijfslid van de Vereniging voor de Effectenhandel dat als wederpartij fungeert van degene die een premieaffaire afsluit.

De premiemakelaar garandeert de nakoming van de afgesloten premieaffaire binnen de overeengekomen periode tegen de afgesproken basisprijs.

Voor zijn bemoeienis ontvangt hij een vergoeding ofwel een premie.

De premiemakelaar sluit premieaffaires af voor eigen risico en is derhalve geen makelaar in de zin van het Wetboek van Koophandel.
Gebruikte begrippen in premiemakelaar


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

bedrijfslid
  ... een bedrijfslid is in de wereld van de effectenbeurs een lid van de vereniging voor de effectenhandel...Lees meer
effectenhandel
  ... met het algemene begrip effectenhandel bedoelen we de aan en verkoop van effecten die tot stand komt via de bemiddeling...Lees meer
makelaar
  ... een makelaar is iemand die zijn bedrijf maakt van het verlenen van bemiddeling bij het sluiten van overeenkomsten in opdracht...Lees meer
premieaffaire
  ... de premie affaire is de voorloper van de optie en nog bij wel bij fondsen waarop geen aandelen genoteerd...Lees meer
risico
  ... klik op de afbeelding voor een vergroting risico is een vreemd begrip waarbij iedereen weet wat we ermee bedoelen maar slechts...Lees meer
vereniging
  ... een vereniging is een rechtspersoon die door een zogenaamde meerzijdige rechtshandeling wordt opgericht de leden van de vereniging waaronder de oprichters...Lees meer

Begrippen waar premiemakelaar in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.

premietrekker
  ... verkoper van rechten bij een premieaffaire die de premie ontvangt en het risico van levering of ontvangst van de onderliggende...Lees meer