dinsdag 29 december 2015

partly paid bond

Partly paid bond


Onder een partly paid bond verstaan we een obligatie waarbij de inschrijfprijs bij emissie niet volledig is voldaan behoeft te worden maar voor een deel later voldaan mag worden.

De partly paid bond is op dat punt te vergelijken met een nog niet-volgestort aandeel.
Gebruikte begrippen in partly paid bond


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

bond
  ... een bond is een in het verenigd koninkrijk en de verenigde staten gebruikte aanduiding voor een vaste rente dragende aflosbare...Lees meer
emissie
  ... een emissie is de uitgifte van nieuwe aandelen of obligaties via de effectenbeurs...Lees meer
inschrijfprijs
  ... de inschrijfkoers bij een emissie is de al dan niet vooraf vastgestelde koers waarvoor men inschrijft en...Lees meer
obligatie
  ... een obligatie ook wel schuldbrief genoemd is een schuldbekentenis aan toonder een schuldbewijs dat u een bepaald bedrag...Lees meer
punt
  ... de punt is de kleinste eenheid waarin een koers of het verschil tussen twee koersen van eenzelfde valuta wordt uitgedrukt...Lees meer