woensdag 30 december 2015

niet-geplaatst aandelenkapitaal

Niet-geplaatst aandelenkapitaal


Het niet-geplaatste aandelenkapitaal is een gedeelte van het kapitaal van een vennootschap.

Dit niet-geplaatste deel is in de vorm van aandelen die nog niet zijn uitgegeven.

Wordt ook wel ongeplaatst aandelenkapitaal genoemd en staat tegenover het wel geplaatste aandelenkapitaal.
Gebruikte begrippen in niet geplaatst aandelenkapitaal


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

aandelen
  ... In het algemeen gesproken is een aandeel een deel van een gezamenlijke eigendom bijvoorbeeld een aandeel hebben in een nalatenschap...Lees meer
aandelenkapitaal
  ... Onder het aandelenkapitaal ook wel aandelenvermogen van een vennootschap ofwel kortweg het kapitaal verstaan we het aantal uitgegeven aandelen vermenigvuldigd...Lees meer
kapitaal
  ... we onderkennen verschillende vormen van kapitaalhet reële kapitaal ook wel kapitaalgoederen is een van de productiefactoren naast natuur en arbeid...Lees meer
ongeplaatst aandelenkapitaal
  ... het ongeplaatst aandelenkapitaal is hetzelfde als niet geplaatst aandelenkapitaal beide termen worden in de praktijk vrolijk door elkaar heen gebruikt...Lees meer