maandag 28 december 2015

Introductie ter beurze

Introductie ter beurze


Onder de wat ouderwetse term Introductie ter beurze verstaan we het naar de beurs brengen van een voordien niet aan de officiële markt of voorheen aan de parallelmarkt genoteerd fonds.

Het is uiteraard de bedoeling om toelating tot een van deze twee markten te verkrijgen.

Vertalingen introductie ter beurze

Engels: Stock exchange introduction

Gebruikte begrippen in introductie ter beurze


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

beurs
  ... centrale gereguleerde handelsplaats voor effecten zoals aandelen obligaties opties futures agrarische termijncontracten en warrants in nederland is amsterdam exchanges de organisator...Lees meer
genoteerd
  ... we spreken van genoteerd bij beleggingsfondsen wanneer deze een beursnotering hebben en dus via de beurs verhandelbaar zijn als in...Lees meer
markt
  ... we kunnen een markt in een meer abstracte zin definiëren als een plaats waar vraag en aanbod samenkomen denk daarbij...Lees meer
parallelmarkt
  ... de parallelmarkt was in vroeger tijden een deel van de effectenbeurs waar kleinere fondsen verhandeld worden die niet aan...Lees meer