maandag 28 december 2015

Cyclisch aandeel

Cyclisch aandeel


Een zogenaamd cyclisch aandeel is een aandeel in een vennootschap dat qua koersontwikkeling ongeveer dezelfde beweging maakt als een conjunctuurcyclus.

Het is daarbij niet gezegd dat deze koerscyclus volledig gelijk valt met de conjunctuurcyclus. Enige voor- of achterlopen is zeker niet ongebruikelijk.

Naast het cyclisch aandeel kennen we ook het niet-cyclisch aandeel dat juist volledig uit de pas loopt.

Vertalingen cyclisch aandeel

Engels: Cylical share

Gebruikte begrippen in cyclisch aandeel


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

aandeel
  ... In het algemeen gesproken is een aandeel een deel van een gezamenlijke eigendom bijvoorbeeld een aandeel hebben in een nalatenschap...Lees meer
niet cyclisch aandeel
  ... onder een niet cyclisch aandeel verstaan we een aandeel in een bedrijf waar de winsten niet erg afhankelijk...Lees meer
vennootschap
  ... een vennootschap is een vorm van een onderneming die door meerdere oprichters middels een notariële akte wordt opgericht en die...Lees meer

Begrippen waar cyclisch aandeel in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.

niet cyclisch aandeel
  ... onder een niet cyclisch aandeel verstaan we een aandeel in een bedrijf waar de winsten niet erg afhankelijk...Lees meer
cyclisch groei aandeel
  ... een cyclisch groei aandeel is een aandeel dat weliswaar als een cyclisch aandeel wordt gezien maar dat toch...Lees meer