maandag 23 november 2015

Verzet

Verzet


Onder de term verzet verstaan we:

1. Een voorziening in rechte in bepaalde omstandigheden tegen een rechterlijke uitspraak of beschikking die gewezen is in een geding waarin noch gedaagde noch zijn vertegenwoordiger is verschenen.

2. Eveneens een voorziening in rechte maar dan eentje die aangewend kan worden tegen een rechtsmiddel dat zonder rechterlijke tussenkomst is aangewend, zoals een dwangbevel.
Gebruikte begrippen in verzet


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

beschikking
  ... de term beschikking kan verschillende betekenissen hebben 1 een uitspraak van een rechter op een verzoekschrift zonder dat er sprake...Lees meer
dwangbevel
  ... een dwangbevel wordt uitgereikt door een deurwaarder en kan gezien worden als een bevel in executoriale vorm waarmee de fiscus of...Lees meer
voorziening
  ... onder een voorziening verstaan we een vorm van vermogen dat met een duidelijk toekomstig doel wordt gereserveerd in officiële terminologie...Lees meer

Begrippen waar verzet in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.

kracht van gewijsde
  ... een vonnis dat in kracht van gewijsde is gegaan is een vonnis waartegen geen gewoon rechtsmiddel zoals een...Lees meer