zaterdag 21 november 2015

obligatiebeurs

Obligatiebeurs


De obligatiebeurs is een onderdeel van de effectenbeurs waar obligaties worden verhandeld, te vergelijken met de aandelenbeurs. Meestal is de omzet van obligatiebeurs in geld uitgedrukt groter dan de aandelenbeurs. Toch geniet de aandelenbeurs meer bekendheid bij het publiek.
Gebruikte begrippen in obligatiebeurs


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

aandelenbeurs
  ... De aandelenbeurs is een deel van de algemenere effectenbeurs waar de handel in al uitgegeven aandelen plaatsvindt nieuwe aandelen worden...Lees meer
effectenbeurs
  ... de effectenbeurs is de beurs waar op beursdagen effecten worden verhandeld gedurende de daarvoor vastgestelde uren...Lees meer
geld
  ... het ons maar al te bekende geld is in feite een geformaliseerde vorm van koopkracht of van vermogen...Lees meer
omzet
  ... de omzet van een onderneming berekenen we door de hoeveelheid verkochte producten te vermenigvuldigen met de verkoopprijs per product...Lees meer