dinsdag 17 november 2015

proportioneel belastingstelsel

Proportioneel belastingstelsel


Een proportioneel belastingstelsel is een belastingsysteem waarbij de totaal verschuldigde belasting gelijk blijft als percentage van het inkomen naarmate het inkomen hoger is.

De gemiddelde belastingdruk blijft daardoor gelijk.proportioneel belastingstelsel


Dit is natuurlijk in tegenstelling tot het vaker gebruikte progressieve belastingstelsel waarbij men steeds meer gaat betalen naarmate het inkomen hoger wordt.

Bij de loon- en inkomstenbelasting komen we het proportionele belastingstelsel niet veel tegen omdat het geen recht doet aan het door politici veel aangehangen principe dat "de sterkste schouders de zwaarste lasten moeten dragen". Voor dat principe is het progressieve belastingstelsel  daarom meer geschikt.

Ander voorbeeld proportioneel belastingstelsel

Een ander voorbeeld is de BTW, de belasting op de toegevoegde waarde. Hierbij is sprake van een vast percentage (6 of 21%) op het geleverde goed. Dus zowel op een product van een euro als op een product van een miljoen euro wordt hetzelfde percentage belasting geheven.


Gebruikte begrippen in proportioneel belastingstelsel


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

belasting
  ... Onder de belasting verstaan we een gedwongen betaling aan de overheid waarvoor de overheid geen individueel aanwijsbare tegenprestatie levert of...Lees meer
belastingdruk
  ... We kennen twee vormen van belastingdruk de gemiddelde belastingdruk hieronder verstaan we het totale bedrag aan verschuldigde belasting als...Lees meer
gemiddelde
  ... het berekenen van het gemiddelde van een reeks getallen is bedoeld om een soort representatief getal voor de gehele reeks...Lees meer