maandag 16 november 2015

Progressief belastingstelsel

Progressief belastingstelsel


We spreken van een progressief belastingstelsel als iemand die méér gaat verdienen ook procentueel meer belasting gaat betalen.

Algemener gesteld: je gaat meer belasting over een te belasten object betalen naarmate het object waarover belasting geheven wordt, groter wordt.


Progressief belastingstelsel

Situatie in Nederland


In Nederland hebben we een progressief belastingstelsel als we kijken naar de loonbelasting en de inkomstenbelasting.

Maar niet elke belasting kent een dergelijk progressief tarief. Bijvoorbeeld de BTW is altijd hetzelfde percentage van de bruto verkoopprijs, of je nu iets van een tientje of van een ton aankoopt.Vertalingen van Progressief belastingstelsel

Engels:  Proportional Tax Rate  
Duits:   Proportionaler Tarif
Frans:   Tarif Proportionel

Gebruikte begrippen in progressief belastingstelsel


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

belasting
  ... Onder de belasting verstaan we een gedwongen betaling aan de overheid waarvoor de overheid geen individueel aanwijsbare tegenprestatie levert of...Lees meer