maandag 30 november 2015

Papieren vergadering

Papieren vergadering


Een papieren vergadering is een vorm van de algemene vergadering van aandeelhouders waarbij de deelnemers van te voren overeenkomen dat – ofschoon zij niet feitelijk aanwezig zullen zijn en zij evenmin hun stem schriftelijk zullen uitbrengen – de notulen zullen worden opgemaakt en goedgekeurd alsof de vergadering van de betrokken deelnemers formeel heeft plaatsgevonden op een bepaalde plaats en tijd.

De papieren vergadering komt nogal eens voor bij BV's met erg weinig aandeelhouders.
Gebruikte begrippen in papieren vergadering


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


aandeelhouders
  ... De aandeelhouder is de bezitter van een aandeel waardoor hij economisch mede eigenaar van een vennootschap wordt...Lees meer