maandag 30 november 2015

Pandgever

Pandgever


De pandgever is degene die het pandrecht als zekerheid verstrekt. De pandgever en de schuldenaar behoeven niet dezelfde persoon te zijn.
Gebruikte begrippen in pandgever


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


pandrecht
  ... onder het pandrecht verstaan we een zakelijk zekerheidsrecht van een crediteur op een bepaalde daartoe verbonden roerende zaak van een...Lees meer
zekerheid
  ... in het algemeen spreken we van een zekerheid bij een dekking of onderpand...Lees meer

Begrippen waar pandgever in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.


in pand geving
  ... onder inpandgeving of ook wel pledging verstaan we een overeenkomst waarbij de crediteur in dit geval de pandhouder het recht...Lees meer
derden pandgever
  ... onder de derden pandgever verstaan we een derde die ten behoeve van de schuld van een ander als zekerheid...Lees meer
vuistpand
  ... het vuistpand is vorm van pandrecht waarbij het pand uit de macht van de pandgever wordt gebracht...Lees meer