maandag 30 november 2015

Pandbeslag

Pandbeslag


Het Pandbeslag was een vereenvoudigd conservatoir beslag dat de verhuurder en de verpachter konden leggen voor de achterstallige termijnen op de aan hun voorrecht onderworpen goederen.

Vertalingen van pandbeslag

Engels:   distress for rent

Gebruikte begrippen in pandbeslag


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

conservatoir beslag
  ... onder het conservatoir beslag verstaan we een vorm van beslag dat gelegd kan worden door een crediteur na verkregen...Lees meer
goederen
  ... goederen is een algemene term uit de economie hierbij verstaan we onder goederen alle zaken die in menselijke behoeften kunnen...Lees meer