dinsdag 24 november 2015

Omzetting van een vennootschap

Omzetting van een vennootschap


Omzetting van een vennootschap kan plaatsvinden door een statutenwijziging

Hiervoor is een door de algemene vergadering van aandeelhouders genomen besluit noodzakelijk om de naamloze vennootschap om te zetten. Dit kan van naamloze vennootschap naar een besloten vennootschap en omgekeerd. De manier waarop is door de wet voorgeschreven.

De oorspronkelijke rechtspersoon blijft ondanks de omzetting voortbestaan.

Dit is in tegenstelling tot de omzetting van een andere rechtspersoon, bijvoorbeeld een vereniging van wie het vermogen in dat geval onder algemene titel op de nieuw gevormde rechtspersoon overgaat.
Gebruikte begrippen in omzetting van een vennootschap


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

aandeelhouders
  ... De aandeelhouder is de bezitter van een aandeel waardoor hij economisch mede eigenaar van een vennootschap wordt...Lees meer
algemene titel
  ... Onder een algemene titel verstaan we een gebeurtenis of rechtsfeit zoals bijvoorbeeld een overlijden door dat overlijden volgt een natuurlijk...Lees meer
naamloze vennootschap
  ... de naamloze vennootschap is een bij notariële akte opgerichte vennootschap met rechtspersoonlijkheid waarbij de aandelen niet op naam...Lees meer
rechtspersoon
  ... een onderneming of organisatie is een rechtspersoon wanneer deze wettelijk gezien zelfstandig schulden en bezittingen heeft en dus een eigen...Lees meer
vennootschap
  ... een vennootschap is een vorm van een onderneming die door meerdere oprichters middels een notariële akte wordt opgericht en die...Lees meer
vereniging
  ... een vereniging is een rechtspersoon die door een zogenaamde meerzijdige rechtshandeling wordt opgericht de leden van de vereniging waaronder de oprichters...Lees meer
vermogen
  ... onder het vermogen bij een onderneming verstaan we de bronnen waaruit een bedrijf de middelen heeft aangetrokken om het te...Lees meer