dinsdag 24 november 2015

Omzetsnelheid van de voorraad

Omzetsnelheid van de voorraad


De omzetsnelheid van de voorraad  is het aantal malen dat de voorraad in een bepaald tijdvak wordt omgezet ofwel verbruikt.

De omzetsnelheid van de voorraad wordt tot uitdrukking gebracht in de verhouding van de inkoopwaarde van de omzet en de gemiddelde voorraad of in de verhouding van de fysieke aantallen van omzet en voorraad.
Gebruikte begrippen in omzetsnelheid van de voorraad


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

gemiddelde
  ... het berekenen van het gemiddelde van een reeks getallen is bedoeld om een soort representatief getal voor de gehele reeks...Lees meer
omzet
  ... de omzet van een onderneming berekenen we door de hoeveelheid verkochte producten te vermenigvuldigen met de verkoopprijs per product...Lees meer