dinsdag 17 november 2015

notariële volmacht tot hypotheekverlening

notariële volmacht tot hypotheekverlening


Een notariële volmacht tot hypotheekverlening is een volmacht waarbij een eigenaar van bijvoorbeeld een onroerend goed een crediteur onherroepelijk machtigt om daarop hypotheek te vestigen tot een bepaald bedrag, indien de crediteur dit te eniger tijd nodig acht.