maandag 16 november 2015

normale yield curve

Normale yield curve


Een normale yield curve is een grafiek waarin de te verwachten rente is uitgezet tegen de looptijd.

In het algemeen is de normale yield curve een kromme lijn waarbij de waarde stijgt met de tijd.

In het algemeen zal gelden dat de rente met een langere looptijd iets hoger is dan de rente met een korte looptijd.


redenen voor deze kromme van de normale yield curve zijn


  1. hoe langer de duur hoe groter het risico
  2. een wijziging van de rente heeft meer effect en invloed naarmate de looptijd op het moment van wijziging nog langer is.

Gebruikte begrippen in normale yield curve


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

curve
  ... een curve is een niet onderbroken grafische voorstelling van een reeks getallen in een bepaald tijdsinterval...Lees meer
grafiek
  ... een grafiek is een manier om een reeks getallen zoals koersen visueel weer te geven...Lees meer
looptijd
  ... het begrip looptijd komen we in de financiĆ«le wereld veelvuldig tegen 1 de resterende duur van een obligatielening 2 de resterende tijd...Lees meer
rente
  ... in de economie beschouwen we rente ook wel interest genoemd als de beloning voor het ter beschikking stellen van kapitaal...Lees meer
waarde
  ... de waarde van iets is in het algemeen het geldbedrag dat iets vertegenwoordigt de waarde wordt doorgaans gevonden door de...Lees meer
yield
  ... yield is een andere benaming voor het rendement van effecten meer algemeen is de yield de opbrengst op jaarbasis van een...Lees meer