zondag 15 november 2015

Negatieve risico omschrijving

Negatieve risico omschrijving


De negatieve risico omschrijving is de omschrijving bij de Nederlandse exportkredietverzekering, waarbij geen beperkende opsomming wordt gegeven van de schadeoorzaken die onder de gesloten verzekering vallen.

Er wordt volstaan met te zeggen, welke oorzaken van verlies en schade onder de verzekering niet verzekerd zijn.

Negatieve risico omschrijving
brand is een typische reden waarbij schadeverzekeringen uit moeten betalen


Gebruikte begrippen in negatieve risico omschrijving


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

exportkredietverzekering
  ... een export kredietverzekering dekt de betalingsrisico&#8217s die zijn verbonden aan de levering van goederen of het verrichten van diensten aan...Lees meer
risico
  ... klik op de afbeelding voor een vergroting risico is een vreemd begrip waarbij iedereen weet wat we ermee bedoelen maar slechts...Lees meer
verlies
  ... we spreken van een verlies als de gerealiseerde opbrengst van een financiële transactie een lager bedrag opbrengt dan de investering...Lees meer