zondag 15 november 2015

Nederlandse Waterschapsbank NV

Nederlandse Waterschapsbank NV


De Nederlandse Waterschapsbank NV is een in Den Haag gevestigde investeringsbank voor langlopende leningen aan overheden, semi-overheden en aan overheidsbedrijven.

Nederlandse Waterschapsbank NV


De Staat bezit een deel van het aandelenkapitaal, het overige gedeelte is in handen van provincies en waterschappen.

De bijzondere relatie tot de waterschappen is gelegen in het feit dat deze hun bedrijfsrekeningen aanhouden bij de Nederlandse Waterschapsbank.
Gebruikte begrippen in nederlandse waterschapsbank nv


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

aandelenkapitaal
  ... Onder het aandelenkapitaal ook wel aandelenvermogen van een vennootschap ofwel kortweg het kapitaal verstaan we het aantal uitgegeven aandelen vermenigvuldigd...Lees meer
investeringsbank
  ... een investeringsbank is een speciale vorm van een bank die langlopende leningen aan de industrie en de overheid verstrekt...Lees meer