zondag 15 november 2015

Nederlandse Staat

Nederlandse Staat

Nederlandse Staat


We gebruiken de term Nederlandse Staat of wat ouderwetser "De staat der Nederlanden" ook wel als alternatieve benaming voor de centrale overheid (landelijke overheid)  in Den Haag.
Gebruikte begrippen in nederlandse staat


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

overheid
  ... de overheid is in het algemeen een regelgevend orgaan dat het bestuur van een land provincie of gemeente vormt...Lees meer

Begrippen waar nederlandse staat in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.

altagarantie
  ... De alt a garantie was een door de nederlandse staat geboden garantie voor banken die besmette amerikaanse hypotheekbeleggingen...Lees meer
overheidspapier
  ... onder de verzamelnaam overheidspapier verstaan we schatkistbiljetten schatkistpromessen schatkistcertificaten leningen op schuldbekentenis van de nederlandse staat de provincies...Lees meer
agent
  ... In de bancaire wereld is een agent een bank die deel uitmaakt van een syndicaat bij een emissie de agent...Lees meer
gemengde exportfinanciering
  ... bij het begrip gemengde exportfinanciering hebben we het over een speciale vorm van exportfinanciering...Lees meer
algemene rekenkamer
  ... De in den haag gevestigde algemene rekenkamer is een college van staat dat toezicht moet uitoefenen op de nederlandse staat...Lees meer
NCM
  ... de nederlandsche credietverzekering maatschappij nv wordt afgekort aangeduid met ncm het is een in amsterdam gevestigde maatschappij...Lees meer
nederlandsche credietverzekering
  ... de nederlandsche credietverzekering maatschappij nv wordt afgekort aangeduid met ncm het is een in amsterdam gevestigde maatschappij...Lees meer
beleenbare activa van banken
  ... De beleenbare activa van banken dus de activa die de banken bij de nederlandsche bank nv of...Lees meer
rentestand
  ... de rentestand is de hoogte van de rente waartegen de nederlandse staat geld kan lenen op de openbare kapitaalmarkt...Lees meer
werkgelegenheidskrediet
  ... een werkgelegenheidskrediet is een krediet verleend door de nederlandse staat en dat op naam staat van de staat via de...Lees meer
bankliquiditeiten
  ... onder bankliquiditeiten verstaan we de liquide middelen die een bank bij de nederlandsche bank nv ter verkrijging van kasmiddelen kan...Lees meer