zaterdag 14 november 2015

monopolistische concurrentie

Monopolistische concurrentie


Onder monopolistische concurrentie verstaan we een marktvorm waarbij zeer veel aanbieders producten aanbieden die elkaars substituten zijn, dus die elkaar voor de consument kunnen vervangen omdat die geen verschil ervaart.

In tegenstelling tot de situatie die we vinden bij een volkomen concurrentie is er bij monopolistische concurrentie geen sprake van een homogeen product maar juist van een heterogeen product.

monopolistische concurrentie


De aanbieder probeert in een monopolistische concurrentie voor zijn product een speciale voorkeur te scheppen door de uitvoering en door dienstbetoon.

Ook de marketing speelt een zeer grote rol om de verschillen tussen de gelijkwaardige producten te benadrukken zodat de consument het gevoel heeft dat hij wel degelijk iets te kiezen heeft.
Gebruikte begrippen in monopolistische concurrentie


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

concurrentie
  ... onder concurrentie mededingen of wedijveren verstaan we de strijd tussen bedrijven onderling om een sterke positie op een markt te...Lees meer
consument
  ... een consument of consumptiehuishouding of gezin of gezinshuishouding is iedere eenheid persoon of groep van personen die geproduceerde goederen koopt...Lees meer
marketing
  ... waarom marketing iemand die zich bezig houdt met marketing is bezig met het doelmatig en doelgericht beheersen van het productie en...Lees meer
substituten
  ... onder substituten verstaan we producten die elkaar wat de consument betreft zonder meer kunnen vervangen bijvoorbeeld frisdrank x en y...Lees meer
volkomen concurrentie
  ... als de collectieve vraag en het collectief aanbod de evenwichtsprijs bepalen spreken van een volkomen concurrentie...Lees meer