zaterdag 14 november 2015

Monopolie van uitgifte van bankbiljetten

Monopolie van uitgifte van bankbiljetten


Het Monopolie van uitgifte van bankbiljetten is het recht dat bij de bankwet van 1948 met uitsluiting van willekeurig iedere andere partij aan De Nederlandsche Bank NV is toegekend.

Het betreft hier het recht tot het uitgeven van bankbiljetten. Inmiddels voor het grootste deel overgedragen aan de Europese centrale bank die de Eurobiljetten beheert.

Monopolie van uitgifte van bankbiljettenVertalingen monopolie van uitgifte van bankbiljetten

Engels:  monopoly of issue of bank notes

Gebruikte begrippen in monopolie van uitgifte van bankbiljetten


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

bank
  ... Een bank ook wel bankinstelling genomed is een bedrijf uitoefent krachtens de wet toezicht kredietwezen een bank dient dan ook als...Lees meer
bankbiljetten
  ... Onder bankbiljetten verstaan we de wettige papieren betaalmiddelen aan toonder zonder een bepaalde vervaldag die alleen door de nederlandsche bank...Lees meer
bankwet van 1948
  ... Met de bankwet van 1948 wordt de wet bedoeld waarin met betrekking tot de nederlandsche bank nv een...Lees meer
centrale bank
  ... elk land met een eigen valuta kent een centrale bank die vooral als taak heeft om de valuta door...Lees meer
europese centrale bank
  ... sinds die invoering van de euro is de europese centrale bank het hoogste bancaire orgaan in de eurozone...Lees meer
monopolie
  ... we spreken van een monopolie als er slechts één aanbieder is en er meerdere vragende partijen zijn bij een homogeen...Lees meer
recht
  ... het begrip recht kent veel betekenissen zoals...Lees meer
uitgeven
  ... onder het uitgeven van effecten verstaan we het onderhands of openbaar via de beurs plaatsen van effecten...Lees meer
uitgifte
  ... onder de uitgifte of "uitgiftekoers" verstaan we de eerste daadwerkelijke notering die een fonds bij een emissie krijgt...Lees meer