zaterdag 21 november 2015

Obligatie emissie

Obligatie emissie


Een obligatie emissie is het verwerven van vreemd vermogen door middel van de uitgifte van obligaties .

Vormen van een obligatie emissie zijn ondermeer

  • doorlopende afgifte
  • inschrijving via voorkeursrecht
  • variabele rente
  • vaste rente
  • vrije inschrijving

Gebruikte begrippen in obligatie emissie


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

emissie
  ... een emissie is de uitgifte van nieuwe aandelen of obligaties via de effectenbeurs...Lees meer
obligatie
  ... een obligatie ook wel schuldbrief genoemd is een schuldbekentenis aan toonder een schuldbewijs dat u een bepaald bedrag...Lees meer
uitgifte
  ... onder de uitgifte of "uitgiftekoers" verstaan we de eerste daadwerkelijke notering die een fonds bij een emissie krijgt...Lees meer
vermogen
  ... onder het vermogen bij een onderneming verstaan we de bronnen waaruit een bedrijf de middelen heeft aangetrokken om het te...Lees meer
vreemd vermogen
  ... het vreemd vermogen dat ook wel het risicomijdend vermogen tijdelijk vermogen of niet permanent vermogen wordt genoemd op de...Lees meer


Begrippen waar obligatie emissie in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.

underwritingsyndicaat
  ... een underwriting syndicaat is een syndicaat gevormd door managing underwriters en underwriters met betrekking tot een door hen overgenomen...Lees meer
calendier
  ... de nederlandse bank beheert de zogenaamde emissiekalender of ook wel calendrier en bepaalt daarmee het tijdstip waarop de uitgifte van...Lees meer
emissiekalender
  ... de nederlandse bank beheert de zogenaamde emissiekalender of ook wel calendrier en bepaalt daarmee het tijdstip waarop de uitgifte van...Lees meer
rentestand
  ... de rentestand is de hoogte van de rente waartegen de nederlandse staat geld kan lenen op de openbare kapitaalmarkt...Lees meer