donderdag 19 november 2015

obligatierente

obligatierente


De obligatierente is de rente die gedurende de looptijd periodiek wordt vergoed aan degene die de obligatie op dat moment in eigendom heeft.
Gebruikte begrippen in obligatierente


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

eigendom
  ... het juridische begrip eigendom is het recht om van een zaak goederen en rechten het volledige genot te hebben...Lees meer
looptijd
  ... het begrip looptijd komen we in de financiële wereld veelvuldig tegen 1 de resterende duur van een obligatielening 2 de resterende tijd...Lees meer
obligatie
  ... een obligatie ook wel schuldbrief genoemd is een schuldbekentenis aan toonder een schuldbewijs dat u een bepaald bedrag...Lees meer
rente
  ... in de economie beschouwen we rente ook wel interest genoemd als de beloning voor het ter beschikking stellen van kapitaal...Lees meer

Begrippen waar obligatierente in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.

laat renderende projecten
  ... laat renderende projecten zijn projecten die eerst later tot de winst zullen gaan bijdragen vanwege een lange voorbereidings...Lees meer