zaterdag 21 november 2015

obligatiefase

obligatiefase


We spreken van de obligatiefase van een converteerbare obligatie als de koers van het bijbehorende aandeel nog ruim onder de conversiekoers ligt.

Het koersgedrag van de converteerbare obligatie zal dan ongeveer overeen gaan komen met die een obligatie met dezelfde couponrente.
Gebruikte begrippen in obligatiefase


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

aandeel
  ... In het algemeen gesproken is een aandeel een deel van een gezamenlijke eigendom bijvoorbeeld een aandeel hebben in een nalatenschap...Lees meer
conversiekoers
  ... de prijs die men moet betalen voor een aandeel dat men verkrijgt via de verwisseling van een converteerbare obligatie in...Lees meer
converteerbare obligatie
  ... een converteerbare obligatie is een leningsvorm waarbij ofwel de hoofdsom contant wordt terugbetaald of in aandelen van een vooraf...Lees meer
koers
  ... iedere belegger weet wat een koers is nietwaar hoewel? elder beschrijft in zijn boek een aantal denkbeelden die aardig tot...Lees meer
koersgedrag
  ... het koersgedrag van aandelen is het verloop over een wat langere termijn waarbij er dan ook wat zaken te zeggen...Lees meer
obligatie
  ... een obligatie ook wel schuldbrief genoemd is een schuldbekentenis aan toonder een schuldbewijs dat u een bepaald bedrag...Lees meer

Begrippen waar obligatiefase in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.

overgangsfase
  ... onder de overgangsfase van een converteerbare obligatie verstaan we de periode waarin de koers van het bijbehorende aandeel rond de...Lees meer