zaterdag 21 november 2015

obligatie aan toonder

Obligatie aan toonder


Een obligatie aan toonder is een anoniem bewijs van deelname in het kapitaal van een vennootschap dat op de beurs verhandelbaar is.

De obligatie aan toonder is wat dat aspect betreft vergelijkbaar met een aandeel aan toonder
Gebruikte begrippen in obligatie aan toonder


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

aandeel
  ... In het algemeen gesproken is een aandeel een deel van een gezamenlijke eigendom bijvoorbeeld een aandeel hebben in een nalatenschap...Lees meer
beurs
  ... centrale gereguleerde handelsplaats voor effecten zoals aandelen obligaties opties futures agrarische termijncontracten en warrants in nederland is amsterdam exchanges de organisator...Lees meer
kapitaal
  ... we onderkennen verschillende vormen van kapitaalhet reële kapitaal ook wel kapitaalgoederen is een van de productiefactoren naast natuur en arbeid...Lees meer
obligatie
  ... een obligatie ook wel schuldbrief genoemd is een schuldbekentenis aan toonder een schuldbewijs dat u een bepaald bedrag...Lees meer
vennootschap
  ... een vennootschap is een vorm van een onderneming die door meerdere oprichters middels een notariële akte wordt opgericht en die...Lees meer

Begrippen waar obligatie aan toonder in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.

toonderobligatie
  ... een toonderobligatie is hetzelfde als een obligatie aan toonder en staat tegenover de obligatie op naam...Lees meer