maandag 23 november 2015

OAT

OAT


Een oat is een obligatie, uitgegeven door de Franse staat.
Gebruikte begrippen in OAT


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

obligatie
  ... een obligatie ook wel schuldbrief genoemd is een schuldbekentenis aan toonder een schuldbewijs dat u een bepaald bedrag...Lees meer